Elatusturva – Lastenvalvoja

Elatustuen maksamiseen liittyvät tehtävät ovat siirtyneet 1.4.2009 lukien kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Muutos liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistukseen.

Kansaneläkelaitos hoitaa muun muassa elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät. Elatusvelvollisuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet jäävät edelleen kuntien tehtäväksi.