Pikkuaho Teuvo

Nimike/asema:

kunnanhallituksenjäsen

Puolue:

Suomen Keskusta

Toimielin:

Muhoksen kunnanhallitus

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

-

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

-

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

-

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

--

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

-

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

eläkeläinen

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

-

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

-

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

--

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

-

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

-