Esiopetus

Ilmoittautuminen päiväkotien sekä koulujen esiopetukseen lukuvuonna 2017-2018

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sekä päiväkotiin että kouluun 6.2.- 17.2.2017 internetissä osoitteessa www.muhos.fi, jossa valitaan esiopetuksen ja päivähoidon sähköinen hakemus. Yksityisiin päiväkoteihin tehdään hakemus päiväkotien antamien ohjeiden mukaisesti.

Muhoksen kunta tarjoaa lukuvuonna 2017 – 2018 maksuttoman esiopetuksen kaikille esiopetuksen piirissä oleville lapsille. Esiopetus alkaa 10.8.2017 samaan aikaan kuin perusopetus. Esiopetus koskee 2011 syntyneitä lapsia, koululykkäystä saaneita vuonna 2010 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2012 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3 km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin. Kuljetuksen esiopetukseen voi saada myös kunnallisen varhaiskasvatuksen yksiköihin edellytysten täyttyessä.

 

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan kunnallisissa Koivulehdon- ja Päivärinteen päiväkodeissa. Koulujen esiopetus annetaan Huovilan-, Hyrkin-, Kirkonkylän-, Korivaaran-, Kylmälänkylän- ja Laitasaaren kouluilla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää koulujen esiopetusryhmistä kevään 2017 aikana. Esiopetusta annetaan myös yksityisissä VauhtiVekara- ja Satelliitti-päiväkodeissa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin tai koulun esiopetusryhmään. Koulujen ja kunnallisten päiväkotien esiopetukseen tutustumispäivä on keskiviikkona 10.5.2017 klo 9 – 11.

 

Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sijoittuvat päiväkoteihin. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin. Laitasaaren koulun tiloissa toimii Päivärinteen päiväkodin Orvokit-ryhmä. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli hoidontarve muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua. Yksityisissä päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta pelkkään maksuttomaan esiopetukseen.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2017 – 2018. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää koulujen esiopetuspaikoista kevään 2017 aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella opetuspalvelujohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä.

 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu päiväkodeissa
Maksuton esiopetus + osapäivähoito
Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve 5 h/pv tai alle peritään osapäivähoitomaksu (60 % kokopäivähoitomaksusta )

Maksuton esiopetus + kokopäivähoito

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve yli 5 h/ pv peritään maksuasetuksen mukainen kokopäivähoitomaksu.

Koulujen loma- aikoina peritään hoidontarpeen mukaan maksuasetuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017 – 2018

Syyslukukausi 10.8. – 22.12.2017, syysloma (vko 43) 23.10. – 29.10.2017,

kevätlukukausi 8.1. – 2.6.2018 ja talviloma 5.3. – 11.3.2018 (vko 10)

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja p. 044 4970 115. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa päiväkotien esiopetuksen ilmoittautuneiden tiedusteluihin.
Kirkonkylän koulun rehtori p. 044 4970 425
Muhoksen peruskoulut, Muhoksen päiväkodit, www.muhos.fi
Päiväkoti VauhtiVekara (yksityinen) p. 050 374 9825, www.vekarapaivakodit.fi
Päiväkoti Satelliitti (yksityinen) p. 044 330 3523, www.siriuspaivakodit.fi