Ajankohtaista

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2017 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017 alkaen. Laki koskettaa kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Muhoksen kunnassa kaikille lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.3.2017 alkaen, koska maksupäätöksen perusteena oleva laki muuttuu. Maksut säilyvät muuten entisellään, ainoastaan kahden ja kolmen hengen perheiden maksut alenevat.

Ylin perittävä kuukausimaksu on 290 € kuten nykyisinkin. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on aina enintään 90 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, eli enintään 261 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten osalta maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa. Uudessa laissa säilyy ennallaan 0-maksuluokka, samoin maksun minimimäärän (alle 27 euroa) perimättä jättäminen. Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein ansiotasoindeksin muutosten mukaisesti. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018.

Tulossa 1.8.2017 alkaen hoitoaikaperusteinen laskutus

1.8.2017 Muhoksen varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaperusteiseen laskutukseen. Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsensa asiakasmaksuun valitsemalla juuri sen määrän varhaiskasvatusta (tuntia/kuukausi) mikä sopii perheen tarpeisiin. Hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu perustuu etukäteen sovittuihin kuukausittaisiin hoitotunteihin. Hoitoaikaan perustuvan asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat asiakasmaksulain mukaisia. Varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta lisää maalis- ja huhtikuun aikana. Sopimukset hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta tehdään nykyisten asiakasperheiden kanssa 31.5.2017 mennessä.

HAKU AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN LAPSIRYHMIIN TOIMINTAKAUDELLE 2017-2018

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta ja toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä lapsi saa leikin ja liikunnan kokemuksia yhdessä toisten lasten kanssa. Toiminta tukee lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Ryhmiä ohjaa lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmät ja perheryhmät Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa

Lapsiryhmät toimivat 2 kertaa/viikko. Päivittäinen toiminta-aika on 3 tuntia/kerta ja sitä toteutetaan aamu- ja iltapäivisin. Toiminnassa ei tarjota aterioita, joten lapsella voi olla mukana omat pienet eväät.
Toiminta alkaa Koivulehdon päiväkodissa 14.8.2017 ja Päivärinteen päiväkodissa 4.9.2017. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa järjestetään toimintakaudella 2017-2018 31.5.2018 saakka. Toiminnassa noudatetaan esiopetuksen loma-aikoja.

Koivulehdon päiväkoti

Pajut maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Saarnit maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jalavat tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Poppelit tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30
Avoin perheryhmä keskiviikkona klo 9.30-11.30

Päivärinteen päiväkoti

Kielot maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Kaarnat maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jäkälät tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Kanervat tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30
Avoin perheryhmä keskiviikkona klo 9.30-11.30

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10€/lapsi/kk.
Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka) Khall 25.11.2014 § 437. Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta puh.044 4970 117/ Pirkko Manelius.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin valintajärjestys: 1.)kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta (myös 20h/vk laajuudella olevat) varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.)hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.2.2016 § 20).

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Muhoksen kunnan nettisivujen kautta (varhaiskasvatuspalvelut -> hakeutuminen palveluihin ->varhaiskasvatuksen uudet asiakasperheet). Hakuaika on 1-26.3.2017. Tiedottamista varten pyydetään täydentämään huoltajan sähköpostiosoite hakemuslomakkeelle. Hakuaika alkaa 1.3.2017 klo.8.00, ennen klo. 8.00 sähköisen hakemuksen jättänyttä ei huomioida haussa. Puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Muhoksen varhaiskasvatuspalvelut

Hae varhaiskasvatuspaikkaa syksyksi sähköisesti 26.3.2017 mennessä

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, vähintään neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta tai viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen/opiskelu. Esiopetukseen hakeneista tai varhaiskasvatuksessa jo olevista lapsista, jotka jatkavat nykyisessä hoitopaikassa, ei tarvitse täyttää uutta hakemusta.
Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa:

  • kunnalliseen varhaiskasvatukseen (päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukaisesti varhaiskasvatusta, josta peritään asiakasmaksu
  • jatketun aukiolon ja vuorohoidon palveluita tarjotaan kaikille niille perheille, joiden lapsilla on huoltajan työstä/opiskelusta johtuva vuorohoidon tai jatketun aukiolon tarve
  • Elokuusta 2017 avautuu uusi Päivärinteen päiväkoti Hyrkin koulun yhteyteen. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää ja annetaan esiopetusta. Syyskuussa 2017 aloitetaan lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmä- ja perheryhmätoiminta
  • voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa yksityisiin päiväkoteihin ottamalla suoraan yhteyttä päiväkotiin. Kunta maksaa suoraan palvelun tuottajalle lakisääteisen yksityisen hoidontuen ja kunnallisen yksityisen hoidontuen kuntalisän. Yksityinen päiväkoti määrittelee palvelunsa hinnan itse.

 

Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona, voit valita lapsellesi:

  • avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmätoiminnan Koivulehdon tai Päivärinteen päiväkodissa (maksu 10€/kk/lapsi). Molemmissa päiväkodeissa toimii myös avoimen varhaiskasvatuksen maksuton perheryhmä kerran viikossa
  • Haku avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkoteihin on ajalla 1.-26.3.2017

Sähköisen hakemuksen pääset tekemään Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivuilta http://www.muhos.fi/opetus-ja-varhaiskasvatus/varhaiskavatus/hakeutuminen-palveluihin/ Kun olet jättänyt sähköisen hakemuksen, sinuun ollaan yhteydessä noin pari kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää tarkastaen hakemuksen tiedot. Jos haluat tehdä muutoksia jo jättämääsi sähköiseen hakemukseen, ota yhteyttä siihen yksikköön, johon ensisijaisesti hakemuksen jätit. Tiedon lapsesi varhaiskasvatuspaikasta saat kesäkuun loppuun mennessä.

 

Yhteystiedot:                 

Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 0444970120
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 0444970119
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 0444970116
Tenavat ryhmis Virpi Uutela puh. 0444970115
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 0444970120
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 0444970119
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 0444970117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 0443303523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara Jaana Moilanen puh. 0503749825