Ajankohtaista

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma

Olemme laatineet Muhoksen kuntaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toimintakauden 2016-2017 aikana. Suunnitelma pohjautuu opetushallituksen laatimaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Paikallinen suunnitelma on tehty yhteistyössä yksityisten päiväkotien kanssa.

Pyydämme teitä kommentoimaan varhaiskasvatussuunnitelmaluonnosta ajalla 8.5-21.5.17. Suunnitelmaa viimeistellään saadun palautteen pohjalta ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman kommentointi

Hae Päivärinteen päiväkodin avoimeen varhaiskasvatukseen!

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta ja toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä lapsi saa leikin ja liikunnan kokemuksia yhdessä toisten lasten kanssa. Toiminta tukee lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Ryhmiä ohjaa lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Lapsiryhmät toimivat 2 kertaa/viikko. Päivittäinen toiminta-aika on 3 tuntia/kerta. Toiminnassa ei tarjota aterioita, joten lapsella voi olla mukana omat pienet eväät. Toiminta alkaa Päivärinteen päiväkodin uusissa tiloissa 4.9.2017. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa järjestetään toimintakaudella 2017-2018 31.5.2018 saakka. Toiminnassa noudatetaan esiopetuksen loma-aikoja.

Kielot                                                        maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30

Kaarnat                                                    maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30

Jäkälät                                                     tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30

Kanervat                                                  tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10 € / lapsi /kk.

Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka) Khall 25.11.2014 § 437.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin valintajärjestys: 1.)kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta (myös 20h/vk laajuudella olevat) varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.)hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.2.2016 § 20).

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Muhoksen kunnan nettisivujen kautta varhaiskasvatus→ hakeutuminen palveluihin.

Aiemmassa haussa jo hakeneiden hakemukset huomioidaan edellä mainittujen hakujärjestyskriteerien mukaisesti, uutta hakemusta ei tarvitse jättää. Päätökset Päivärinteen päiväkodin avoimen varhaiskasvatuksen paikoista tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2017 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017 alkaen. Laki koskettaa kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Muhoksen kunnassa kaikille lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.3.2017 alkaen, koska maksupäätöksen perusteena oleva laki muuttuu. Maksut säilyvät muuten entisellään, ainoastaan kahden ja kolmen hengen perheiden maksut alenevat.

Ylin perittävä kuukausimaksu on 290 € kuten nykyisinkin. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on aina enintään 90 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, eli enintään 261 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten osalta maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa. Uudessa laissa säilyy ennallaan 0-maksuluokka, samoin maksun minimimäärän (alle 27 euroa) perimättä jättäminen. Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein ansiotasoindeksin muutosten mukaisesti. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018.

Tulossa 1.8.2017 alkaen hoitoaikaperusteinen laskutus

1.8.2017 Muhoksen varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaperusteiseen laskutukseen. Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsensa asiakasmaksuun valitsemalla juuri sen määrän varhaiskasvatusta (tuntia/kuukausi) mikä sopii perheen tarpeisiin. Hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu perustuu etukäteen sovittuihin kuukausittaisiin hoitotunteihin. Hoitoaikaan perustuvan asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat asiakasmaksulain mukaisia. Varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta lisää maalis- ja huhtikuun aikana. Sopimukset hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta tehdään nykyisten asiakasperheiden kanssa 31.5.2017 mennessä.

Yhteystiedot:                 

Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 0444970120
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 0444970119
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 0444970116
Tenavat ryhmis Virpi Uutela puh. 0444970115
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 0444970120
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 0444970119
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 0444970117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 0443303523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara Jaana Moilanen puh. 0503749825