Perusopetus

Koululaisten kesätoimintaan hakeminen 2017

Muhoksen kunta järjestää kesällä 2017 koululaisten kesätoimintaa. Toiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja tarkoitettu Muhoksen kunnan koulujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosiluokan oppilaille. Toimintaan voivat hakea kaikkien Muhoksen kunnan koulujen oppilaat. Kuljetuksia toimintaan ei järjestetä.

Toimintaa järjestetään Kirkonkylän koululla ajalla 5.-22.6.2017 sekä 31.7. – 9.8.2017. Ohjattua toimintaa järjestetään pääasiassa ulkona, Kirkonkylän koulun piha-alueella. Toimintaa varten varataan Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan tilat.

Kesäkuun toimintaan voivat hakea 1 – 3 luokan oppilaat (kyseisellä luokka-asteella kevätlukukauden 2017 lopussa), etusijalla ovat 1-2 luokan oppilaat.

Elokuun toimintaan voivat hakea 1-3 luokan oppilaat (kyseisellä luokka-asteella syyslukukauden 2017 alussa), etusijalla 1-2 luokan oppilaat.

Toimintaan osallistumisesta peritään maksu ja toiminnan aikana oppilaille tarjotaan lounas sekä välipala.

Koululaisten kesätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat sekä iltapäivätoiminnan ohjaajat, paikalla on oppilasmäärästä riippuen 1 – 3 ohjaajaa.

Toimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9 -15.

Toimintaan osallistumisesta peritään maksua seuraavasti:

Maksut 1 viikko (0-5 pv) 40 €

2 viikkoa (6-10 pv) 80 €

3 viikkoa (5.-22.6.17) 110 €

31.7. – 9.8.2017 8 €/pv

Toimintamaksusta ei myönnetä vapautusta tai sisaralennusta.

Koululaisten kesätoimintaan haetaan kirjallisella hakulomakkeella aikavälillä 28.4. – 12.5.2017.  Hakemus on sitova. Toimintaa järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 8 oppilasta. Toimintaan otetaan enintään 30 oppilasta. Yhdenvertaisina valintaperusteina toimintaan käytetään ilmoittautumisjärjestystä / ja / tai arvontaa.  Arvonnassa etusijalla ovat 1 – 2 luokan oppilaat. Toimintaan valitsemisesta ilmoitetaan huoltajalle kirjeitse toukokuun loppuun mennessä. Kirjalliset päätökset toimintaan ottamisesta tekee johtava koulunkäyntiavustaja.

Kirjalliset hakulomakkeet palautetaan osoitteella: Muhoksen kunta/Koululaisten kesätoiminta/ Maria Piirala/PL 39, 91501 Muhos.

Ohessa on linkki tulostettavaan hakulomakkeeseen: KOULULAISTENKESÄTOIMINTA_hakemuslomake2017

Lisätietoja asiasta: Johtava koulunkäyntiavustaja / aamu- ja iltapäivä-toiminnan esimies Maria Piirala p. 044 4970 456 tai maria.piirala@muhos.fi

Opetuspalveluiden hallinto

Opetuspalveluiden hallinto käsittää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja koulutoimiston. Hallinnon keskeisenä tehtävänä on toteuttaa kuntastrategian ajatusta  – Muhos tunnetaan koulutusmyönteisyydestään ja erinomaisista koulutuspalveluistaan.

Hallinnon työtehtäviin kuuluvat mm. opetustoimen talousarvion suunnittelu ja toteuttaminen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano sekä myös erityisopetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvien projektien hallinnointi.

Koulutoimiston tilat sijaitsevat yläkoulun uudisrakennuksen toisessa kerroksessa. Opasteet koulutoimistotiloihin löytyvät yläkoulun piha-alueilta.

Koulutoimisto yhteystiedot:
Postiosoite:
Koulutoimisto, PL 39,
91501 MUHOS
käyntiosoite: Muhostie 5

Opetuspalvelujohtaja
Juha Valta
p. 044 4970 400
etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Koulutoimiston toimistonhoitaja
Kirsi Heinonen
p. 044 4970 401

etunimi.sukunimi(at)muhos.fi