Taiteen perusopetus, kuvataide

Oulujoki-opiston lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Muhoksella Oulujoki-Opiston kuvataiteen perusopetus etenee tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta toiselle

Kuvataiteen perusteet – opintokokonaisuus 1-6. Perusopetuksen laajuus on 296 oppituntia ja sen kesto neljä lukuvuotta. Aloitusikä 9-10 vuotta.

Kuvataiteen työpajaopinnot – opintokokonaisuudet 7–10 (13-18v.). Opintokokonaisuuden laajuus on 228 oppituntia ja sen suoritusaika kolme lukuvuotta.

Opiskelun kesto

 Opintojen aloittamisikä on 9 vuotta. Jos oppilas aloittaa opintonsa vanhempana, hän voi aloittaa ikäänsä soveltuvasta perusopintokokonaisuudesta ja korvata aikaisemmat opinnot opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Opintojen kesto on seitsemän lukuvuotta. Kesken jääneitä opintoja voi täydentää myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla.

Todistukset

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Oppilaaksi ottaminen

Oppilaat otetaan Oulujoki-Opiston taiteen perusopetuksen opintoryhmiin ennakkoilmoittautumisten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Alkavista opintoryhmistä ja ilmoittautumiskäytännöstä tiedotetaan opiston opinto-ohjelmassa lukuvuosittain.

Opiskelija säilyttää oppilaspaikkansa, kunnes hän on suorittanut vaadittavat opintokokonaisuudet tai ilmoittanut opintojensa keskeyttämisestä. Keskeyttäneiden tilalle voidaan lukukausien vaihteessa ottaa uusia opiskelijoita.

Kuvataidekerho 7-8 vuotiaille (perusopetukseen valmentavaa).

Tiedustelut Pirjo Haltsonen p. 044 4970 012

Taidekoulu1 Taidekoulu2 Taidekoulu3 Taidekoulu4