Opiskeluinfo

kansalaisopisto2Sähköinen opinto-opas
Maksut
Opiskelupaikan peruminen
Todistukset
Tenttitilaisuudet
Opiston pitämät rekisterit
Vakuutus
Tiedottaminen
Opintoseteliavustus

Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen

Opiston kursseille voi ilmoittautua:

– sähköisesti linkistä: Ilmoittautuminen
– puhelimitse: 044 4970 011 (ma-to klo 8-11)
– käymällä opiston toimistossa kunnanvirastossa, os. Asemakatu 14

HUOM! Ilmoittautumista sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan emme vastaanota.

Tarkat ilmoittautumisajat näet ko. kurssin kohdalla.
Uusien kurssien opiskelupaikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin käynnistäminen ja toimiminen vaatii riittävän määrän osallistujia, vähintään 8 opiskelijaa, joissakin tapauksissa vähintään 15 opiskelijaa. Ilmoittautumisen perusteella päätetään kurssin alkamisesta.

Kurssin alkaessa opiskelija täyttää opettajalta saatavan ilmoittautumislomakkeen ja palauttaa sen opettajalleen. Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa lapsen huoltaja.

Musiikkikouluun järjestetään keväällä erillinen pääsykoe, josta ilmoitetaan Tervareitti-lehden opistopalstalla ja opiston kotisivulla.

↑↑Paluu↑↑

Maksut

Valtio sekä Muhoksen ja Utajärven kunnat rahoittavat suuren osan opiston menoista. Sen vuoksi kurssimaksut voidaan pitää kohtuullisina.
Maksut ovat kurssikohtaisia ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan.

↑↑Paluu↑↑

Opiskelupaikan peruminen

Peruuta aina kurssille osallistumisesi toimistoon (ei opettajalle) mikäli et pääse kurssille tai käyt siellä vain kerran. Peruuttamattomista kursseista tulee automaattisesti huomautuslasku. Varatun kurssipaikan voi peruuttaa maksutta viimeistään 3 päivää ennen kurssin alkamista. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon, p. 044 4970 011.

Jos keskeytät opintosi kesken lukukauden muista kuin terveydellisistä syistä, ei kurssimaksua palauteta. Jos kurssi joudutaan lopettamaan vähäisen opiskelijamäärän vuoksi, opiskelijalle korvataan pitämättä jääneiden tuntien osuus.

Mikäli et jatka syyslukaudella käymääsi kurssia, ilmoita peruutuksestasi toimistoon. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta, laskutamme automaattisesti myös kevätlukukauden kurssimaksun.

↑↑Paluu↑↑

Todistukset

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Todistus on ilmainen kuluvan työvuoden ajalta. Edellisten vuosien kurssien todistuksista peritään 15 €/todistus.
Todistuspyyntö on esitettävä joko opettajalle tai toimistoon.

↑↑Paluu↑↑

Tenttitilaisuudet

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 15 €/tentti.
Ajoista on sovittava ennakolta opiston toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavalla.
Opisto järjestää tällöin tenttitilan ja valvojan sekä huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta ja vastausten postittamisesta. Näin on mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa, kun opiskelijan oppilaitos sijaitsee kaukana.

↑↑Paluu↑↑

Opiston pitämät rekisterit

Opisto pitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille.

↑↑Paluu↑↑

Vakuutus

Oulujoki-Opiston opiskelijat ovat vakuutuksen piirissä kunnan kiinteistöissä järjestettävissä tilaisuuksissa.
Vakuutus ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeissa aiheutuneista vammoista.

↑↑Paluu↑↑

Tiedottaminen

Oulujoki-Opiston opinto-opas jaetaan syksyllä Tervareitti-lehden liitteenä jokaiseen muhoslaiseen ja utajärviseen kotiin.

Lisäksi järjestettävistä kursseista ilmoitetaan Tervareitti-lehden opistopalstalla tiistaisin ja perjantaisin sekä opiston kotisivuilla ja www.utajarvi.fi/

Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt Oulujoki-Opistolle opintoseteliavustusta 2500 € käytettäväksi vuoden 2017 aikana. Avustuksen kohderyhminä ovat senioriväestö ja eläkkeellä olevat. Avustuksella tuettava koulutus on kansalaisopiston normaaliin valtionosuuden piiriin kuuluvaa koulutusta. Sen tarkoituksena on edistää kohderymiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.

Opintosetelin arvo on 10 € ja se käytetään kurssimaksun korvaamiseen tai alentamiseen. Seteliä haetaan erillisellä lomakkeella, se on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Yksi henkilö voi saada yhden opintosetelin kerran lukukaudessa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Opintosetelilomake 2017 (klikkaa tekstiä avataksesi hakemus).

↑↑Paluu↑↑