.

Palvelut

     

 

                                                                 kirjasto-sisa-03


 

Lainaus ATK-opetus

Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulaitteet

Kaukopalvelu

Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus

Kopiointi
Kotipalvelu Satutuokiot

Verkkopalvelut

Kirjavinkkaus

 

 

LAINAUS

Muhoksen kirjastossa voi lainata aineistoa tiskillä sekä 25.5.2010 käyttöönotetulla lainausautomaatilla.

 

↑↑Paluu↑↑

 

KAUKOPALVELU

Kirjaston asiakkaat voivat tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole saatavilla Muhoksen kirjastossa tai Outi-kirjastokimppaan kuuluvissa kirjastoissa. Aineistoa, jota ei ole Suomen kirjastoissa, voidaan tilata kaukolainaksi ulkomailta. Kaukolainaus on kirjastojen välistä toimintaa, jonka säännöistä tieteelliset kirjastot ja yleiset kirjastot ovat sopineet yhdessä.

 

Muhoksen kirjasto antaa vastavuoroisesti kaukolainoja myös toisille kirjastoille. Kaukolainamaksu muille kuin Outi-kirjastokimppaan kuuluville kirjastoille on 5 € / laina.

 

↑↑Paluu↑↑

 

KOTIPALVELU

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi korkean iän, vamman tai sairauden vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa tai kirjastoautossa. Kirjaston kotipalvelu toimittaa haluttuja teoksia asiakkaille kotiin ja noutaa ne sovittuna aikana.

 

Asiakkaiden käytössä on laaja kokoelma aikakauslehtiä, kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvia. Kirjallisuutta on normaaleina painatteina, mutta myös äänikirjoina, isotekstisinä ja selkokielisinä versioina.

 

Kotipalvelun asiakkaaksi voi ilmoittautua kirjastossa tai puhelimitse, jolloin virkailija kirjaa ylös asiakastiedot ja kartoittaa mahdolliset erityistarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

 

Henkilöasiakkaiden lisäksi kirjaston kotipalvelu toimittaa tarvittaessa aineistoa myös laitoksiin.

 

Kotipalvelu on kirjaston peruspalveluna maksutonta.

 

↑↑Paluu↑↑

KIRJAVINKKAUS

Kirjavinkkaus on lukemaanhoukutusmenetelmä, jossa kirjaston työntekijä kertoo ryhmälle valitsemistaan kirjoista. Kirjavinkkari esittelee vaihtoehtoja, erilaisia kirjoja, joukossa uusia ja klassikkoja. Vinkkari kertoo lyhyesti kirjan henkilöistä ja tapahtumista.

 

Kirjavinkkari voi vierailla kouluilla, erilaisissa kerhoissa ja yhteisissä kokoontumisissa kertomassa jännittävistä, hauskoista ja mielenkiintoisista kirjoista.

 

↑↑Paluu↑↑

ATK-OPETUS

Miten saan oman sähköpostiosoitteen? Miten Googlea käytetään? Mitä on sähköinen asiointi? Esimerkiksi nämä asiat selviävät osallistumalla atk-opetukseen. Kirjaston virkailijat antavat henkilökohtaista työasemien käytön opetusta kirjastossa. Voit varata ajan kirjastosta. Opetus on maksutonta.

 

↑↑Paluu↑↑

 

KIRJASTON KÄYTÖN JA TIEDONHAUN OPETUS

Kirjaston virkailijat antavat kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta eri ryhmille kirjastossa. Asiakkaille on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista tiedonhaun opetusta.

Kirjastonkäytön opetuksessa tutustutaan kirjaston tarjoamiin palveluihin ja kirjaston aineistoon. Tiedonhaun oeptuksessa opitaan hakemaan tietoa eri aiheista Intro-verkkokirjastosta sekä muista lähteistä.

 

Virkailijat vierailevat myös laitoksissa ja erilaisten ryhmien kokoontumisissa kertomassa kirjaston toiminnasta tai jonkin teeman puitteissa.

↑↑Paluu↑↑

 

SATUTUOKIOT

Satutuokiot maanantaisin klo 9.30

 

↑↑Paluu↑↑

 

MIKROFILMIEN JA MIKROKORTTIEN LUKULAITTEET

Asiakkaiden käytössä on mikrokortin- ja mikrofilminlukulaitteet. Laitteiden käyttöön varataan aika asiakastiskilä.

↑↑Paluu↑↑

 

KOPIOINTI

Kirjaston lehtisalissa on 20 sentin kolikoilla toimiva kopiokone, jolla voi ottaa itse mustavalkoisia kopioita. Virkailijat auttavat tarvittaessa.

Värikopiointimahdollisuus on kunnan virastotalossa viraston aukioloaikoina.

 

↑↑Paluu↑↑

VERKKOPALVELUT

Muhoksen kirjaston aineistotietokanta löytyy osoitteesta http://www.outikirjastot.fi/ . Muhoksen aineistoa voi varata ja lainoja uusia kirjastokortin numeron ja salanumeron avulla. Salanumeron saa henkilökohtaisesti mistä tahansa Outi-kirjastosta. Varausmaksu 50 senttiä/varaus maksetaan aineistoa haettaessa. Varausmaksua ei peritä lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden varaamisesta, poikkeuksena sarjakuvien varaaminen. Muhoksen kirjastossa toimii tällä hetkellä vain käteismaksu.

 

Jos haluaa hakea muista Outi-kirjastoista pyydettävän aineiston Muhoksen kirjastosta, täytyy varaus tehdä Muhoksen kirjaston kautta, esim. käymällä, soittamalla tai sähköpostilla.

 

↑↑Paluu↑↑