Päävastuualuejohtajat

Kunnanjohtaja

Jukka Syvävirta

Hallintopalvelut
Hallinto- ja talousjohtaja

Rauno Maaninka
Tekniset palvelut
Tekninen johtaja

Mikko Kari

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja

Merja Honkanen
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelujohtaja

Juha Valta

Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikatoimenjohtaja

Juha Pesonen