Lomituspalvelut

Muhoksen paikallisyksikkö

Muhoksen palvelualueeseen kuuluvat Muhos, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi,  Siikajoki, Tyrnävä ja Utajärvi.
MELA

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus 2016

Ilmoitus maatalousyrityksen vuosiloman hakemista varten

Sijaisapuhakemus

Lomaoikeus

Lomaoikeus on maatalousyrittäjällä,

 • joka on päätoiminen
 • joka on itse työhön osallistuva
 • joka on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava
 • jolla on voimassa pakollinen MYEL -vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi tai jolle on myönnetty osatyöttömyyseläke tai kuntoutustuki ja MYEL-vakuutus on voimassa.
 • joka ei saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • jolla loma-ajankohtana on vähintään neljä (4) kotieläinyksikköä tai hevosia 8 kpl.

Lomituspäivän kesto lasketaan tilakohtaisena työaikana ja jaetaan yrittäjien tehtäväosuuksien suhteessa.

Lomituspalvelulajit

Vuosiloma

Vuosiloman pituus on 26 päivää. Alle 20 kotieläinyksikön tiloilla tulee molempien yrittäjien pitää 20 päivää samanaikaisesti, mikäli yrityksen olosuhteet eivät muuta vaadi. Vuosilomaan saa sisältyä kolme (3) sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Sijaisapu

 • sairauden tai tapaturman vuoksi
 • kuntoutukseen
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaata varten 100pv/vuosi/lapsi
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen johdosta
 • alle 16-vuotiaan sairaan lapsen erikoissairaanhoidon ajaksi
 • äitiys- ja vanhempainlomaan
 • isyyslomaa varten
 • ottolapsen hoitoa varten
 • varusmies- tai siviilipalveluksen ajaksi
 • kertausharjoitusten keston ajaksi
 • aikuiskoulutusta varten 15 päivää vuodessa
 • lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten vuoksi
 • muun edellisiin rinnastettavan syyn vuoksi

Sijaisavusta perittävä maksu

Myel – työtulo jaettuna 6000:lla + 3 €/tunti
Sijaisavuista on toimitettava tositteet viipymättä. Todistusten puuttuessa perimme lomituksesta aiheutuneen täyden kustannuksen.

Maksullinen lomitus

Yrittäjä voi saada 120 tuntia maksullista lomitusta alennettuun hintaan, mikäli se ei vaaranna vuosiloma- ja sijaisapulomitusten järjestämistä eikä johda ylitöihin.
1.7. 2014 alkaen alennettu hinta on 11,27 €/tunti.

Myös muu kuin lomaan oikeutettu yrittäjä voi ostaa lomituspalveluja täyttä korvausta vastaan. 1.7. 2014 alkaen hinta on 25,77 €/h.

Lomituksen järjestäminen

Kunnallinen lomitus

Kunnallisen lomituksen suorittavat

 • kunnan vakinaiset lomittajat tai
 • kunnan palkkaamat yrittäjän esittämät tuntipalkkaiset lomittajat

Itse järjestetty lomitus

Yrittäjä voi valita itse järjestetyn lomituksen, jolloin hän joko

 • palkkaa itse lomittajan työsuhteeseen tai
 • ostaa lomituspalvelut ammatinharjoittajalta tai lomituspalveluyritykseltä ja paikallisyksikkö maksaa siitä säädetyn korvauksen (1.7. 2014 25,77 euroa/tunti).

Yhteystiedot

Lomituspalvelut 
Jussilantie 4 A, 91500 MUHOS.

POSTIT OSOITTEESEEN:
Muhoksen kunta/Lomituspalvelut.

Lomituksen neuvontapäivystys lomittajille arkisin klo 5-8 ja 16-21 ja yrittäjille hätätapaukset 16-21.
Viikonloppuisin sekä yrittäjille että lomittajille klo 5-12 ja 15-21.
044 4970 800

Fax 08 5573 073

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Lomituspalvelujohtaja Seija Virkkala
044 4970 801

UTAJÄRVI, MUHOS JA OULU
Lomituspalveluohjaaja Sirpa Uurtamo
vapaalla 17.5.2016 asti.
044 4970 803
OSA OULUA, OSA MUHOSTA, UTAJÄRVI, HAILUOTO ja LOMITUSSOLU 2
Lomituspalveluohjaaja Riitta Linna  044 4970 808Utajärven sivutoimisto suljettu
PUDASJÄRVI
Lomituspalveluohjaaja Anniina Tilus 044 4970 807
OSA OULUA JA II
Lomituspalveluohjaaja Mari Alakopsa 044 4970 810
LOMITUSSOLUT 1, 3, 5, 7, OSA TYRNÄVÄÄ, KEMPELE, LUMIJOKI, LIMINKA, SIIKAJOKI 
Lomituspalveluohjaaja Taina Rautio
044 4970 809
Limingassa päivystys sovittava etukäteen. Käy tarvittaessa.
Lomituspalveluohjaaja Kaarlo Tuomaala 044 4970 806