.

Lukio

Vahva, kannustava ja monipuolinen yleislukio,

                                          jossa oppimistulokset ovat hyviä.

 

Lukiossakin voi viihtyä! Lukiomme ilmapiiri on välitön ja yksilöt huomioiva

                                         - olisiko tämä syy, miksi ylioppilaamme palaavat vielä

                                          jatko-opiskeluistakin vierailemaan koululla.

 

 

Käyntiosoite:
Muhostie 5
91500 Muhos

 

 

Rehtori
Minna Kemppainen
044 4970 446          

Opettajat
044 4970 442        


    

Postitusosoite:
Muhoksen Lukio
PL 54
91501 Muhos

 

Kanslia
Piia Kaikkonen
044 4970 433         

fax
08 533 1190

 

 


AJANKOHTAISTA

 

Muhoksen lukio on ottanut käyttöön sähköisen oppimisalustan, peda.netin.

Peda.neti toimii myös kotisivutilana ja alla olevasta linkistä pääset Muhoksen lukion sivuille:

 

 https://peda.net/muhos/muhoksen-lukio

 

Mikäli olet vailla opiskelupaikkaa tai olet päättänytkin hakea  Muhoksen lukioon, ota yhteyttä rehtori Minna Kemppaiseen (044 4970 446) tai opinto-ohjaaja Helena Leskelään (044 4970 444).

 

Työjärjestykset löytyvät WILMA:sta. (Tarvitset tunnukset sivuston katseluun)

 


KOULUMME

 

Muhoksen lukio on aktiivinen yleislukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Muhoksen lukiossa

 

Lukio-opiskelu on kurssimuotoista ja tapahtuu lukuvuoden aikana 5 jaksossa. Opiskelija voi suorittaa opintonsa 2-4 vuoden aikana kokoamalla itse lukujärjestyksensä kurssitarjottimesta.

 

Opiskelijoita lukiossa on kaikkiaan noin 150. Muhoksen lukion tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Oulujokivarresta Utajärven, Vaalan ja Oulun lukiot, Oulujoki-opisto sekä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (eLukio). eLukio laajentaa lukion kurssitarjontaa etenkin harvinaisempiin kieliin, joten opiskella voi vaikkapa japania.

 

Muhoksen lukiossa on hyvin vireä opiskelumyönteinen ilmapiiri. Aktiivinen oppilaskunta toiminnallaan, oppilaskunnan kahvio ja modernit tilat ovat osaltaan luomassa kouluun viihtyisyyttä. Osaava opettajakunta, tutortoiminta, erityisopetus ja muut aktiiviset tukitoimet ovat tukemassa lukiolaisen onnistumista opinnoissaan.

 

Tervetuloa Muhoksen lukioon - opiskelupaikkavalintana Muhoksen lukio on erinomainen!

 

↑↑Paluu↑↑

 Etälukio

 

Muhoksen lukio osana etälukioverkkoa

  • Muhoksen lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkkoon
  • Uudet opiskelijat ilmoittautuvat etälukioon pääsääntöisesti elokuussa, jolloin lukiolla järjestetään aiheesta infotilaisuus. Infotilaisuuden tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin mm. Kalevassa.
  • Etäopiskelijaksi voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden. Ilmoittautuminen tapahtuu eLukion kotisivuilla (www.elukio.fi) olevan sähköisen ilmoittautumislomakkeen avulla.
  • Etälukiossa voi suorittaa joko yksittäisiä kursseja (aineopiskelija) tai koko lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon kokonaan tai osittain (tutkintotavoitteinen opiskelija). Tutkinto suoritetaan siinä oppilaitoksessa, jossa etälukio-opiskelija on opiskelijana.
  • Etälukio on itseopiskeluväylä, jossa voit suorittaa koko lukion tai yksittäisiä kursseja silloin, kun haluat opiskella jostavasti kotoa käsin.
  • Etälukion kurssit ovat ilmaisia tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jos lukion päiväopiskelija on kuitenkin ilmoittautunut kurssille, mutta jättää sen suorittamatta, perii lukio opiskelijalta 15 €:n ilmoittautumismaksun. Pelkästään aineopiskelijoina etälukiota suorittavat opiskelijat maksavat jokaisesta kurssista, jolle he ovat ilmoittautuneet, 15 €, kuitenkin enintään 60 €/lukukausi. Kurssimaksu määräytyy ilmoittautumisten perusteella, ei suoritusten perusteella. Maksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

 

Muhoksen lukion etäopiskelijat ilmoittautuvat seuraavan osoitteeseen:

Opinto-ohjaaja Helena Leskelä
Muhoksen lukio

PL 54

91501 Muhos
puh. 044 4970 444

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

tai rehtori: 044 4970 446

 

↑↑Paluu↑↑

 

Opettajat

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

 

Aapajärvi Katja FM, saksa
Aho-Ketola Reetta FM, englanti
Anttila Sanna FM, ruotsi
Harjunen Pasi LitM, liikunta ja terveystieto
Holma Anna-Liina FM, äidinkieli ja kirjallisuus sekä kirjastonhoito
Jaako Kaisa FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Kemppainen Minna FM, rehtori/biologia ja maantiede 044 4970 446
Leskelä Helena HuK, opinto-ohjaus 044 4970 444
Liimatta Outi FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Lukkarila Mika FM, TVT-tuki ja TVT-opetus
Mustikka-Orava Riitta MO, musiikki

Mäentausta Vili

KM, musiikki

Mäki Marja

LitM,liikunta ja terveystieto
Nevalainen Riikka

FM, biologia ja maantiede

Nyyssölä Arja FM, erityisopetus

Pönkänen, Kirsi

FM, englanti

Saarinen, Timo KUVO, kuvataide ja ilmaisutaito
Saikkonen Olli FM, fysiikka, kemia ja matematiikka
Seppänen Ulrika FM, englanti ja ranska
Tauriainen Vuokko FM, matematiikka

Tölli Saara

kuvaamataito

Ylitalo Mari

KM, uskonto, psykologia ja filosofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

↑↑Paluu↑↑

 

Henkilökunta

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

 

Rehtori Minna Kemppainen

044 4970 446

Kanslisti Piia Kaikkonen

044 4970 433

FAX

08 5331 190

Koulukuraattori Tanja Westman
Terveydenhoitaja Marika Sipola
Vahtimestari Toivo Pikkarainen
Keittäjien yhteyshenkilö Marja-Liisa Juutinen
Siistijöiden yhteyshenkilö Helena Musta

 

↑↑Paluu↑↑

 

 

 

 

Opiskeluinfo

 

Toimisto

Ilmoittautuminen

Maksut

Opiskelupaikan peruminen

Todistukset

Tenttitilaisuudet

Opiston pitämät rekisterit

Vakuutus

Tiedottaminen

Opintoseteliavustus

Opintoseteliavustus

 

Opintoseteliavustus

Opintoseteliavustus

 

 

 

 

 

 

 

 ↑↑Paluu↑↑Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen

 Opiston kursseille voi ilmoittautua:

- sähköisesti linkistä: Ilmoittautuminen
- puhelimitse: 044 4970 011
- käymällä opiston toimistossa kunnanvirastossa, os. Asemakatu 14

- ilmoittautumista sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan emme vastaanota


Tarkat ilmoittautumisajat näet ko. kurssin kohdalla.
Uusien kurssien opiskelupaikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Kurssin käynnistäminen ja toimiminen vaatii riittävän määrän osallistujia, vähintään 8 opiskelijaa, joissakin tapauksissa vähintään 15 opiskelijaa. Ilmoittautumisen perusteella päätetään kurssin alkamisesta.

 

Kurssin alkaessa opiskelija täyttää opettajalta saatavan ilmoittautumislomakkeen ja palauttaa sen opettajalleen. Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa lapsen huoltaja.

 

Musiikkikouluun järjestetään keväällä erillinen pääsykoe, josta ilmoitetaan Tervareitti -lehden opistopalstalla ja opiston kotisivulla.

↑↑Paluu↑↑


Maksut

 

Valtio sekä Muhoksen ja Utajärven kunnat rahoittavat suuren osan opiston menoista. Sen vuoksi kurssimaksut voidaan pitää kohtuullisina.
Maksut ovat kurssikohtaisia ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan.

 

↑↑Paluu↑↑

Opiskelupaikan peruminen

Peruuta aina kurssille osallistumisesi toimistoon (ei opettajalle) mikäli et pääse kurssille tai käyt siellä vain kerran. Peruuttamattomista kursseista tulee automaattisesti huomautuslasku. Varatun kurssipaikan voi peruuttaa maksutta viimeistään 3 päivää ennen kurssin alkamista. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon, p. 044 4970 011. 

Koko kurssimaksu on suoritettava, jos opiskelija keskeyttää opintonsa tai jos opintoryhmä joudutaan lopettamaan opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Mikäli et jatka syyslukaudella käymääsi kurssia, ilmoita peruutuksestasi toimistoon. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta, laskutamme automaattisesti myös kevätlukukauden kurssimaksun. 

↑↑Paluu↑↑

Todistukset

 

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Todistus on ilmainen kuluvan työvuoden ajalta. Edellisten vuosien kurssien todistuksista peritään 15 e/todistus.
Todistuspyyntö on esitettävä joko opettajalle tai toimistoon.

↑↑Paluu↑↑


Tenttitilaisuudet

 

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 15 e/tentti.
Ajoista on sovittava ennakolta opiston toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavalla.
Opisto järjestää tällöin tenttitilan ja valvojan sekä huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta ja vastausten postittamisesta. Näin on mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa, kun opiskelijan oppilaitos sijaitsee kaukana.

↑↑Paluu↑↑


Opiston pitämät rekisterit

 

Opisto pitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille.

 

↑↑Paluu↑↑


Vakuutus

 

Oulujoki-Opiston opiskelijat ovat vakuutuksen piirissä kunnan kiinteistöissä järjestettävissä tilaisuuksissa.
Vakuutus ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeissa aiheutuneista vammoista.

↑↑Paluu↑↑

Tiedottaminen

 

Oulujoki-Opiston opinto-opas jaetaan syksyllä Tervareitti-lehden liitteenä jokaiseen muhoslaiseen ja utajärviseen kotiin.

Lisäksi järjestettävistä kursseista ilmoitetaan Tervareitti -lehden opistopalstalla tiistaisin ja perjantaisin sekä opiston kotisivuilla, www.muhos.fi/opiskelu/kansalaisopisto ja www.utajarvi.fi/

 

Opintoseteliavustus

 

Opetushallitus on myöntänyt Oulujoki-Opistolle opintoseteliavustusta 5000 e käytettäväksi vuoden 2014 aikana. Avustuksen kohderyhminä ovat työttömät, senioriväestö, eläkkeellä olevat ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavat. Avustuksella tuettava koulutus on kansalaisopiston normaaliin valtionosuuden piiriin kuuluvaa koulutusta. Sen tarkoituksena on edistää kohderymiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.

Opintosetelin arvo on 25 e ja se käytetään kurssimaksun korvaamiseen tai alentamiseen. Seteliä haetaan erillisellä lomakkeella, se on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Yksi henkilö voi saada opintosetelin vain kerran lukukaudessa ja opiskelijan tulee hakemusta jättäessään todistaa oikeutensa edun saamiseksi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.

 

 

 

↑↑Paluu↑↑

Kansalaisopiston yhteystiedot

 

Oulujoki-Opiston toimisto sijaitsee Muhoksen kunnanvirastossa.


Osoite: PL 39, 91501 Muhos 
Käyntiosoite: Asematie 14

 

Toimisto on avoinna lukuvuoden aikana
ma-pe klo 8.00-11.00


Rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen
Puh. 044 4970 010

 

Toimistosihteeri Raija Pellinen 
Puh. 044 4970 011

 
Musiikin opettaja Juha Hiltunen
Puh. 044 4970 009


Musiikin opettaja Antti Kauppila
Puh. 044 4970 013


Kuvataiteiden opettaja Pirjo Haltsonen
Puh. 044 4970 012

 

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

 

Utajärvi:
 
Yhteyshenkilö
Kulttuurisihteeri Tarja Vimpari
Puh. 050 5886 607

 
Osoite: Utajärven kunta/kulttuuripalvelut , PL 18, 91601 Utajärvi


Sähköposti: tarja.vimpari(at)utajarvi.fi